Kumaşlarda su geçirmezlik, temel olarak 2 türlü sağlanır.

1. Kumaş lifleri içerisine ve üzerine yağ asidi ya da mum gibi su itici maddeleri aplike ederek… Bu metodda kumaş kısmen nefes alabilir, ancak su geçirmezlik tam olarak sağlanmaz. Kumaş sadece suya karşı bir direnç kazanır. Kazandığı su geçirmezlik değeri ise mm. cinsinden su sütunu birimi ile ifade edilir. (2.000 mm. – 10.000 mm. gibi…) Burada belirtilen rakamların anlattığı şudur. Test 2,5 x 2,5 cm. taban alanına sahip iki ucu açık bir tüple yapılır. Tüpün tabanına test edilecek kumaş oturtulur ve tüpe su konmaya başlanır. Suyun tüpteki seviyesi arttıkça tabanda oluşan basınç artar ve kumaşın gözeneklerini zorlar. Kumaş, gözeneklerinden su sızdırmaya başladığı anda tüpteki su seviyesi ölçülür. Ölçülen değer, kumaşın su geçirmezlik değerini ortaya koyar. Yani 3000 mm dayanıklılığa sahip bir kumaş, 3000 mm. yani 3 m. yüksekliğinde su dolu bir tüpün tabanında oluşan basınca dayanıklı demektir. Bir fikir vermesi açısından, her 2.000 mm.lik su geçirmezlik değerinin, yaklaşık olarak 1 saat kesintisiz sağanak yağmura dayanıklı anlamına geldiği söylenebilir. (4.000 mm olan 2 saat, 10.000 mm. 5 saat gibi.) Bu kumaşlar belirtilen değerleri aşan yağmurda su geçirgen hale gelirler. Ayrıca yıkandıkça da su iticilik özelliklerini kaybederler.

Kumaşların nefes alabilirlik değerleri de bu birimle, ancak zaman dilimi verilerek ifade edilir. 10.000 mm./gün ya da 5.000 mm/saat gibi.. Bu da belirtilen zaman diliminde, o kadar mm. su basıncına denk gelen terin dışarı atılabileceği anlamını taşır.

İşte satın aldığınız su geçirmez outdoor kıyafetlerin çoğu, bu teknoloji ile üretilmiş kumaşlardan yapılır ve su geçirmezlikleri mm. su basıncı ile ifade edilir. Ancak bu değerin kullandıkça ve yıkandıkça değişeceğini, hatta bir müddet sonra hiç kalmayacağını bilmelisiniz. Bunu geciktirmenin yolu da, mümkün olduğunca az yıkamak, yıkayacağınız zaman da detarjan kullanmadan soğuk suda yıkamak ve yıkama sonrası su itici spreylerle bakımını yapmaktır.